Onderwijsgroep Buitengewoon

Onderwijsgroep Buitengewoon

Wie bent u, wat doet u en hoe bent u bij OYA betrokken geraakt?

Thijs van Montfort, adjunct-directeur Voortgezet Speciaal Onderwijs Vijverhofschool te Tegelen.

Pauline is bekend met onze school omdat haar dochter Jaimy hier heeft gezeten. In de aanloop naar OYA heeft zij contact met ons gezocht.

Mede dankzij uw bijdrage en betrokkenheid is OYA tot stand gekomen. Wilt u als ambassadeur uitspreken waarom u achter OYA staat?

OYA is een initiatief dat op meerdere vlakken aansluit bij onze school. Onze leerlingen kunnen stage lopen in het OYA-center, allerlei vaardigheden leren én voor een aantal leerlingen kan het een goede plek zijn na hun schoolcarrière.  Wat wij hierin heel belangrijk vinden is dat het OYA-center in de maatschappij staat. Er zijn contacten met andere organisaties en bedrijven. Dit verrijkt de werkomgeving en daarin kunnen onze (oud-)leerlingen hun talenten bewijzen aan de maatschappij.

Waarom en wat spreekt u aan in het OYA-concept?

Het OYA-concept maakt gebruik van de capaciteiten die onze (oud-)leerlingen hebben en maakt dit zichtbaar aan de maatschappij. Dit bevordert het gevoel van eigenwaarde van de (oud-)leerling en beïnvloedt de beeldvorming van onze leerlingen op een positieve manier. Een bewijs dat de maatschappij gebaat is bij het benutten van deze talenten.

Vanuit het OYA-concept kunnen talenten op meerdere manieren worden benut en ontwikkeld; het is een leerplek, een werkplek en een opstap naar een andere werkplek.

Daarnaast sluit het concept aan bij de huidige maatschappelijke beweging om vanuit particulier initiatief mensen met een beperking een volwaardige plek te geven in onze maatschappij met benutting van hun talenten.